Oferta projektu Młode Mamy – Pomagamy!

DLA DZIECKA:

  • kreatywny SensoMaluch/SensoBystrzak dla dzieci w wieku 1-2 lata zajęcia wspierają harmonijny rozwój dziecka, prowadzone są w nurcie podążania za dzieckiem, w przyjaznej i radosnej atmosferze. Wspierają budowaniu własnych kompetencji do badania świata, nabywania nowych umiejętności ruchowych oraz rozwijania i utrwalania tych już zdobytych.
  • indywidualne konsultacje logopedyczne – umożliwią uzyskanie przez rodzica fachowej porady w zakresie prawidłowego rozwoju strefy oro-facjalnej dziecka, profilaktyki wad wymowy oraz poznanie szerokiego wachlarza możliwych zabaw i ćwiczeń wspierających dziecko w zakresie zdobywania umiejętności płynnego mówienia.
  • indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą – w zakresie rozwoju niemowlęcia i małego dziecka, zawierające ocenę rozwoju, wskazówki terapeutyczne i porady w zakresie dalszego wspierania rozwoju, konsultacje wad postawy oraz konsultacje pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej.

DLA RODZICÓW:

  • indywidualne konsultacje z psychologiem/psychoterapeutą – prowadzenie grupy wsparcia dla mam doświadczających objawów depresji poporodowej. Zajęcia głównie mają wpłynąć na poprawę kontaktu i komunikacji pomiędzy rodzicem, a dzieckiem. Są okazją do lepszego poznania siebie nawzajem, ćwiczenia nowych umiejętności, badania swoich mocnych i słabych stron w rodzicielstwie, przekraczania swoich trudności i ograniczeń.
  • Grupowe zajęcia np. z ratownikiem medycznym/ lekarzem/logopedą/prawnikiem/położna laktacyjna/ dietetykiem/ terapeutą SI/ stomatologiem/higienistką/ psychologiem
  • Grupowe zajęcia z pielęgniarką/położną/fizjoterapeutą
  • indywidualne konsultacje z psychologiem – dla kobiet po poronieniach lub stracie dziecka, konsultacje okołoporodowe, pomoc w tzw. kryzysach w macierzyństwie.
  • indywidualne konstulatacje z fizjoterapeutą dla kobiet w ciązy i po porodzie – działania aktywizujące i poprawiające sprawność fizyczną u kobiet w ciąży i po porodzie np. terapia rozejścia mm. prostych brzucha,ćwiczenia dna miednicy, mobilizacja blizny po CC.
  • Indywidualne konsultacje z dietetykiem – Konsultacje z dietetykiem mają na celu wsparcie Kobiety w czasie ciąży i laktacji. Odpowiednio zbilansowana dieta zapewnia optymalny wzrost i rozwój dziecka, poprawia samopoczucie w ciąży i przywraca siły po przebytym porodzie.